Toshiba S750
Máy dầy, thích hợp để bàn
Máy xách tay nhật, còn mới 95%
Vỏ, và màn hình đẹp hoàn hảo, chỉ phím hơi mòn bóng
Full chúc năng
Pin cầm 2,5h
Core i5, M2520, ram4gb, 320
Giá bán : 4,800 fix mạnh cho khách hàng thiện chí
Chế đọ BH 3 tháng
Phụ kien chuột, sạc, túi chống sóc

Sản phẩm liên quan