NGÔN NGỮ CỦA THÀNH CÔNG

* Khi tôi bắt đầu kinh doanh online --> bạn cười tôi. Xem tôi như kẻ dở hơi.
* Khi tôi rủ bạn kiếm tiền, bạn vẫn còn do dự vì sợ rủi ro
* Khi tôi tiến đến con đường thành công thì bạn vẫn còn đứng đó.
* Bạn online để giải trí còn tôi online để kiếm tiền
THÀNH CÔNG SẼ KHÔNG BAO GIỜ ĐẾN VỚI NHỮNG NGƯỜI SỢ THẤT BẠI
---> Cố gắng, quyết tâm ắc sẽ thành công với bạn !

TAGS :

livecantho.com

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: