MUỐN ĐI NHANH HÃY ĐI MỘT MÌNH-MUỐN ĐI XA HÃY ĐI CÙNG NHAU

- Đem tương lại bỏ vào hiện tại, tương lai bạn sẽ có nó,——-> Mình phải đi xây dựng nó 
- Dám ước mơ-> giấc mơ phải đủ lớn và rỏ ràng> giấc mơ mơ k chịu sự giới hạn bởi hữu hạn trong quá khứ.


- Bước đi và dám đánh đổi tất cả mọi thứ để đạt được giấc mơ, 
- Ngã xuống đứng dậy bước tiếp cho dù cuộc đời buồn đau như thế nào. 
- Cơ thể có thể bị tàn tật nhưng trái tim thì không tật nguyền.
- Bước ra khỏi gánh nặng cuộc đời là trách nhiệm của mỗi người.
- Đừng tin ai khi họ nói rằng bạn không thể, bởi vì trong cuộc đời này chỉ có duy nhất một người trả lời được bạn có thể hay không, người đó là chính bạn.
💁Muốn đi nhanh hãy đi một mình
Muốn đi xa hãy đi cùng nhau👏👏❤️❤️

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: