Cấu hình sản phẩm:

  •  14 inchHD LED
  •  Intel, PEN T4500, HDD 320 GB 2.0 GHz
  •  2 GB, DDR3L, 1600 Mhz
  •  Intel HD Graphics Share
  •  Free DOS

Sản phẩm liên quan