Havyco - lịch đào tạo

Chuyến công tác đào tạo xuyên suốt của Havyco đã thực hiện các tỉnh thành trong cả nước. Hôm nay 24/09/2017 đã có mặt tại Vĩnh Long Chân thành cảm ơn Havyco đã quan tâm nâng cao kỹ năng cho các đại lý và nhà phân phối !!

 

 

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: